Εγγραφή Μαθητή

Ακολούθως μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Teachitedu.

Ονομα:

Ηλικία:

Θέλω να εγγραφώ για (ΓΛΩΣΣΑ / ΜΑΘΗΜΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ):

Επίπεδο Γλώσσας (αν πρόκειται για ξένη γλώσσα):

Ξενόγλωσσο πτυχίο που ενδιαφέρομαι:

Επιλογή τύπου γκρουπ για τα μαθήματα:
1 ατόμου  3 ατόμων

Πόλη διαμονής:

Τηλέφωνο:

Email:

Πληροφορίες/Πώς μας βρήκατε: