Αποτελέσματα 1 - 9 από 9

Βιβλία

Preparazione all' esame PLIDA B2 - 4 simulazioni con grammatica ed esercizi (per l' insegnante)

Νέο βιβλίο με ολοκληρωμένα past papers (Ιταλικά - Βιβλίο ...

23,84 €

Preparazione all' esame PLIDA B2 - 4 simulazioni con grammatica ed esercizi (per lo studente)

Νέο βιβλίο με ολοκληρωμένα past papers (Ιταλικά - Βιβλίο ...

23,84 €

Preparazione all'esame PLIDA C1. Due simulazioni di prova completa

Νew, updated book for C1 PLIDA examinations. Includes 2 ...

20,84 €

Turismo -Dialoghi - Vocabolario - Esercizi / Τουριστική Ορολογία (per lo studente)

Εγχειρίδιο τουριστικής ορολογίας - Για μαθητές (με ασκήσεις ...

19,22 €

Preparazione per gli esami - Livelli B2-C1 (per lo studente)

Έντυπη Έκδοση. Ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για την ...

24,84 €

Preparazione per gli esami - Livelli B2-C1 (per l' insegnante)

Έντυπη Έκδοση. Ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για την ...

24,84 €