Ξένες Γλώσσες - Γερμανικά

gioula

Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας με επάρκεια & άδεια διδασκαλίας. 25ετής διδακτική εμπειρία σε προετοιμασία εξετάσεων Goethe επιπέδων A1-C1 με εμπειρία χρήσης βιβλίων των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων (Καραμπάτος, Κουκίδης, Klett, κ.α.) και με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο.

marios picΟνομάζομαι Μάριος Σίμος και είμαι δίγλωσσος καθηγητής με μητρικές γλώσσες τα Ολλανδικά και τα Ελληνικά. Γεννήθηκα στο Αννόβερο της Γερμανίας αλλά μεγάλωσα Ελλάδα. Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μου σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Wageningen στην Ολλανδία, ενώ οι σπουδές μου στις Παιδαγωγικές επιστήμες έγιναν σε Ελλάδα και Κύπρο.

κουμπουρά Native Speaker - Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας, κάτοχος Γερμανικού απολυτηρίου με πολυετή εμπειρία