Ξένες Γλώσσες - Γερμανικά

gioula

Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας με επάρκεια & άδεια διδασκαλίας. 25ετής διδακτική εμπειρία σε προετοιμασία εξετάσεων Goethe επιπέδων A1-C1 με εμπειρία χρήσης βιβλίων των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων (Καραμπάτος, Κουκίδης, Klett, κ.α.) και με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο.